Ürünler / Metal Eşyalar / Ranzalar

Ranzalar

Ranzalar birçok avantaj sağlar, örneğin alan kullanımı. İki yatağın kapladığı alana göre çok daha az yer kaplar. Daha fazla alan, kullanılmak için değerlendirilir. Kullanışlı alanların önemini biliyorsanız eğer ranza kullanımı ile boşa çıkan alanın da önemini rahatlıkla bilirsiniz. Metal Ranzalar genel olarak Yurt Tipi Metal Ranza ve Şantiye Tipi Metal Ranza olmak üzere ikiye ayrılır. İki katlı ranzalar ile alandan maksimum seviyede yararlanabilirsiniz.